Regulamin sklepu internetowego Makamaka

 

 

 

 1. Sklep internetowy Makamaka.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.makamaka.pl  umożliwia dokonywanie zakupów towarów w nim prezentowanych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep internetowy Makama.pl jest własnością Jolanta Pasławska, Ray Jatczak  wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Makamaka s.c., pod adresem Wójtowo, ul. Modrzewiowa 76, 11-010 Barczewo, posiadającego numer NIP: 7393855623, REGON: 281415246
 3. We wszystkich sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji pod:
  1. adresem pocztowym: Wójtowo, ul. Modrzewiowa 76, 11-010 Barczewo
  2. adresem poczty elektronicznej: makamaka@makamaka.pl
  3. numerem telefonu: 89 613 35 66
 4. W momencie, gdy wyrażają Państwo wolę zawarcia jednostkowej umowy sprzedaży porozumiewamy się z Państwem za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na stronie sklepu internetowego Makamaka.pl oraz prosząc o podejmowanie przez Państwa kolejnych działań, zgodnych z Państwa życzeniem, które akceptują Państwo lub odrzucają naciskając pojawiające się na ekranie przyciski. W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi.
 5. Wszelkie reklamacje należy przesłać na adres: Wójtowo, ul. Modrzewiowa 76, 11-010 Barczewo lub na adres mailowy: makamaka@makamaka.pl. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania w formie pisemnej, takiej samej, w jakiej reklamacja została złożona.
 6. Ceny jednostkowych towarów znajdujących się w sklepie internetowym Makamaka.pl są podane w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki, a w tym VAT w wysokości 23% (są cenami brutto). Do każdej transakcji sprzedaży doliczane będą koszty transportu. O wartości kwoty do zapłaty oraz kosztach transportu poinformuje Państwa komunikat na ekranie, pojawiający się przed ostatecznym złożeniem zamówienia i zobowiązaniem się Państwa do jego opłacenia. Do każdego jednostkowego zakupu wystawiana jest faktura VAT na zakupiony w sklepie Makamaka.pl towar oraz usługi transportowe. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym Makamaka.pl wyrażają zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego trwa od 1 do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (przy wybraniu formy płatności „za pobraniem”) lub daty otrzymania płatności przez Sprzedającego (przy wybraniu formy płatności poprzez serwis Dotpay lub przelewem). Wysyłka odbywa się w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź innej wybranej formy dostawy przez Kupującego.
 8. Zapłaty za zamówione towary oraz usługę transportową można dokonywać przy wybraniu formy płatności „za pobraniem” lub przy wykorzystaniu serwisów Dotpay lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: Makamaka s.c. Jolanta Pasławska Ray Jatczak Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr r-ku bankowego: 18 1030 1218 0000 0000 8998 6001.
 9. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznej jest Dotpay
 10. Dostępne formy płatności:


 11. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty przed wydaniem mu towarów.
 12. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy zależą wyłącznie od stawek stosowanych przez dostawcę usług internetowych Kupującego.
 13. Decyzję w przedmiocie zgłoszonych przez Kupującego reklamacji Sprzedawca podejmować będzie niezwłocznie i informować o tym będzie Kupującego.
 14. Mają Państwo prawo odstąpić od każdej jednostkowej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres: Wójtowo, ul. Modrzewiowa 76, 11-010 Barczewo lub na adres mailowy: makamaka@makamaka.pl i jednocześnie informując o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu oraz w zakładce Zwroty i reklamacje pod adresem https://makamaka.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzeczy na adres: Wójtowo, ul. Modrzewiowa 76, 11-010 Barczewo niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia nabywanych towarów bez wad.
 16. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.Treści cyfrowe związane z realizacją każdego zamówienia jednostkowego mogą być przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Sprzedającego oraz podmioty z nim związane. Sklep internetowy Makamaka wykorzystuje tzw. pliki cookie, które instalują się na komputerze Kupującego. Pliki te mogą zostać usunięte w każdym czasie.zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 17. Treści cyfrowe związane z realizacją każdego zamówienia jednostkowego mogą być przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Sprzedającego oraz podmioty z nim związane. Sklep internetowy Makamaka wykorzystuje tzw. pliki cookie, które instalują się na komputerze Kupującego. Pliki te mogą zostać usunięte w każdym czasie

 

 

Naciskając na ekranie przycisk: „Zamawiam i zobowiązuję się do zapłaty”, Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty.

Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym Makamaka.pl, zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.makamaka.comwww.makamaka.plwww.makamaka.de  są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.